Sikkerhedsregler for Københavns Fridykkerklub

(Senest revideret 04. februar 2010)

Sikkerhedsreglerne for Københavns Fridykkerklub skal overholdes af alle medlemmer under alle former for træning.

Sikkerhedsreglerne er en del af foreningsreglerne for Københavns Fridykkerklub.

Sikkerheds-reglerne for Københavns Fridykkerklub kan revideres af bestyrelsen for afdelingen (se afdelingens vedtægter, § 4, stk. 8).

Generelle regler

1. Begreber og definitioner:

Pool Alle former for bassiner hvori der trænes.

Åbent vand Vand der ikke er i pool (dvs. søer, havet, etc.).

Træning Træning i Københavns Fridykkerklub i pool eller i åbent vand.

Atlet Et medlem af Københavns Fridykkerklub, der aktivt udøver / træner fridykning.

Kantvagt En person der overvåger atleternes træning og har det sikkerhedsmæssige ansvar for atleterne under træningen.

Træner En person, der instruerer og leder træningen af atleterne. Træneren kan være den samme som kantvagten, men i sådanne tilfælde gælder kantvagtens ansvar og beføjelse således for træneren (se ovenfor).

Sikkerhedsdykker En person, der overvåger et dyk hos en atlet fra start til slut. Sikkerhedsdykkeren griber ind i dykket og bringer atleten til overfladen, hvis atleten viser tegn på mangel på kontrol (puster luft ud, ændrer tempo markant, svømmer skævt, etc.)

2. Alle medlemmer af Københavns Fridykkerklub skal kende og overholde disse regler for sikkerhed. Tilsidesættelse af sikkerhedsreglerne kan føre til eksklusion fra klubben.

3. Medlemmer, der starter træning i fridykning i Københavns Fridykkerklub, skal have adgang til samt læse og forstå indholdet i sikkerhedsreglerne inden for de første 3 trænings-gange efter indmeldelse.

4. Under træning skal der altid være mindst én ansvarlig kantvagt tilstede. Kantvagten skal opholde sig på kanten og ikke i vandet. Kantvagten skal være til stede under hele træningen.

5. Atleterne skal ved træning altid følge kantvagtens påbud.

6. Atleterne må ikke udføre sportslige aktiviteter (dykke, svømme, etc.) uden at kantvagten har godkendt disse aktivteter.

7. Atleterne kan ved træningen trænes aktivt af en træner. Træneren og kantvagten kan være én og samme person. Ved sammenfald gælder kantvagtens ansvar og beføjelser (se punkt 4), dog må træneren – kortvarigt – lede og instruere træningen fra poolen (vise teknik, etc.).

8. Alle medlemmer skal gennemføre en bassinprøve indenfor første medlems-sæson. Københavns Fridykkerklub arrangerer prøve-muligheder.

9. Medlemmer af Københavns Fridykkerklub bør aldrig udøve fridykning alene – hverken i pool eller åbent vand – heller ikke uden for klubbens regi!

10. Under træning skal atleterne altid dykke med bevidsthed om og respekt for forholdene den pågældende dag, både de eksterne fysiske forhold og atletens egen tilstand.

11. Teori og praktiske eksempler på risici i fridykning indgår som en del af træningen, herunder hvordan nødsituationer kan opstå og hvordan de håndteres. Det tilstræbes under træningen at gøre atleterne i stand til at handle hensigtsmæssigt i pressede situationer og undgå panik. Sikkerhedsøvelser rettet mod pool indgår som en del af træningen, herunder hvordan man er sikkerhedsdykker for en anden atlet.

Sikkerhed ved træning af dynamisk apnea med og uden finner

1. Atleterne må maksimalt tage tre rolige, dybe vejrtrækninger inden et dyk.

2. Ved træning (i modsætning til stævner eller konkurrencer) må atleterne kun udføre dyk med vejrholdning på 90 % af deres respektive formåen med mindre andet er meldt ud fra træneren.

3. Hvis der udføres dyk under træning med vejrholdning på 100 % af atleternes maksimalt mulige præstation (herefter kaldet max-dyk), skal dette meldes klart og entydigt ud fra træneren til alle atleterne. Når der laves max-dyk skal hvert enkelt dyk overvåges af mindst én sikkerhedsdykker.

4. En sikkerhedsdykker der overvåger et dyk i dynamisk apnea skal ved dykket medbringe en plade, som atleten kan hvile på ved afslutning af dykket.

5. Hvis atleten viser tegn på at miste kontrollen (puster luft ud, ændrer tempo markant, svømmer skævt, etc.), skal sikkerhedsdykkeren berøre atleten mærkbart, hvorefter atleten af egen vilje skal gå til overfladen. Hvis atleten ikke går til overfladen, skal sikkerhedsdykkeren straks bringe atleten til overfladen.

Sikkerhed ved træning af statisk apnea

1. Atleterne må maksimalt tage tre rolige, dybe vejrtrækninger inden et dyk.

2. Alle dyk, inklusive opvarmningsdyk, skal trænes parvist, således at den ene person er atlet og den er sikkerhedsdykker.

3. Før atleten starter et dyk, aftaler atleten med coachen, hvordan atleten giver ok-tegn. Ok- tegn skal gives hver gang coachen meddeler tiden eller beder om et tegn. Meddelelse af tid foretages i aftalte intervaller gennem hele dykket.

4. Hvis atleten viser tegn på at miste kontrollen (puster meget luft ud, etc.), skal sikkerheds- dykkeren straks bringe atleten til overfladen.

5. Alle atleter, der ønsker at træne statisk, skal først have en grundig indføring i procedure, sikkerhedsprocedurer og tegn på at miste kontrol.